Privacy verklaring

Bedankt voor uw bezoek aan mijn website. Heeft u meer interesse, dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief, een vraag stellen of een afspraak maken voor een behandeling. Daarbij laat u persoonlijke gegevens achter.
Als ondernemer ben ik verplicht u te informeren over de omgang met uw persoons- en medische gegevens, wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze Privacy verklaring.

Een dossier is wettelijk verplicht

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over u en de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Uw gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld

Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens;
  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de medische gegevens in uw dossier.  Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid;
  • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
  • een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen. Denk aan uw naam, adres, postcode en woonplaats, uw geboortedatum, de datum en de kosten van de behandeling en een korte omschrijving van de behandeling: “acupunctuur” of “tuina”;

Alleen met uw expliciete toestemming worden uw gegevens gedeeld met derden, bijvoorbeeld:

  • om u te voorzien van nieuws over mijn praktijk;
  • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld over hoe het gaat of als de therapie is afgerond;
  • bij een verwijzing naar een andere behandelaar.

Wat gebeurt er niet met je gegevens?

Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

Hoe lang worden gegevens bewaard?

Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Concreet betekent dit dat de gegevens in het dossier 15 jaar bewaard blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist. De gegevens in de financiële administratie blijven 7 jaar bewaard, ook dit is een wettelijke plicht. En tot slot treft u onderaan elke nieuwsbrief de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om af te melden.

Wilt u uw gegevens inkijken of laten verwijderen?

Neem contact op en ik maak het voor u in orde, uiterlijk binnen twee weken. Mocht u er desondanks aanleiding toe zien, dan kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Heb je tips, vragen of andere feedback?

Neem ook dan contact op via

Acupunctuur De weg naar balans
Nicky Derksen
Koppestokstraat 87
2014 AN Haarlem

KvK 34345861

info@dewegnaarbalans.nl
06 21840086

Privacy verklaring, mei 2018