Preventie is de basis van acupunctuur

1-2-3-vanjepijnaf

Wat is acupunctuur?

Bij acupunctuur ligt de focus op het creëren en behouden van een goede gezondheid

Energie of ‘Qi’ is het begrip uit de Chinese filosofie en daarmee voor de acupunctuur. De Chinezen zien ieder verschijnsel in het heelal, en daarmee tevens de mens, als een manifestatie van energie. Alles is energie in beweging, zelfs een vast voorwerp is energie in beweging. Pas in de laatste tientallen jaren is dat besef ook in het westen doorgedrongen, mede doordat de moderne atoomwetenschappen en de theorie van Einstein dat konden bevestigen.

In het lichaam van iedere mens komt ‘levens-energie’ voor, die door de Chinezen ‘Qi’ wordt genoemd. Deze Qi stroomt door het hele lichaam die meridianen worden genoemd.

Wat gebeurt er tijdens een behandeling?

De eerste behandeling bestaat uit een vraaggesprek, het voelen van de pols e.d., waarna de rest van de behandeling plaatsvindt.  Tijdens een acupunctuurbehandeling wordt via prikkels, die de naaldjes uitlokken in het lichaam, sturend gewerkt met als doel alles weer in balans te brengen. Er wordt behandeld met haar-dunne steriele naaldjes die enkele millimeters de huid in gaan. Je voelt daar meestal weinig van. Wel voelbaar is het zogenaamde Qi- of energie-gevoel, dit is verder niet pijnlijk en betekent dat het naaldje op de goede plaats staat. Ze blijven 20-50 minuten staan, dan worden ze eruit gehaald en weggegooid.

Tarieven en vergoedingen

Direct een afspraak maken